Friluftsgjengen, Skjervøy barneskole

                                                          -Det naturlige valget...

 

 

Fortell meg

at jeg er noe,

at jeg kan noe,

at jeg betyr noe.

fortell meg det.

 

 

                                    

 

 

 
 
                            Det knytes sterke bånd i Friluftsgjengen...

                           Det knytes sterke bånd i Friluftsgjengen...

                             ... med steinmange muligheter for suksess

                            ... med steinmange muligheter for suksess

Om oss og hvordan vi gjør det...

Hvordan jobber vi, hva er målene for barna i Friluftsgjengen og hvorfor jobber vi på den måten som vi gjør?

Les mer

                 Friluftsgjengen vil alltid se framover mot nye høyder...

               Friluftsgjengen vil alltid se framover mot nye høyder...

Faktaboksen

  • Friluftsgjengen oppstod høsten 2010 som et supplement til ordninær spesialundervisning.
  • Et praktiskrettet tilbud med mestring som hovedfokus.
  • Friluftsgjengen består av maks. 12 elever hvert år, fordelt på to grupper. (Onsdagsgruppa og torsdagsgruppa).
  • Vi er tre voksne som jobber med elevene i Friluftsgjengen. Dette skyldes at voksentettheten er noe vi prioriterer i vår læring; Med 3:6 hver utedag oppnår vi dette.
  • Både jenter og gutter kan være med.
  • Barn fra 5. kl- 7. kl er med hos oss.
  • Friluftsgjengen jobber preventivt. All tidlig hjelp er god hjelp.
  • Vi er for et lavterskeltilbud å regne. Deltakelse hos oss skal koste 0,-kr jmf. skoleloven om gratis grunnskoleopplæring.
  • Friluftsgjengen sin økonomiske tilstand, er tuftet på mye dugnad og gaver fra forskjellige privat personer, lag og foreninger. Vi lever litt fra hånd til munn, fra år til år, dessverre. Penger til ekskursjoner etc., er det vi selv som tjener for å gi barna det de fortjener; det beste tilbudet om læring! Men så lenge vi greier oss økonomisk, klager vi ikke.
  • Vi tilbyr også foredrag og dugnader for å tjene til vår eksistens. Fordi vi VET vi er gode på denne form for læring!